Vedenie účtovníctva

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva fyzickým a právnickým osobám, vypracovanie ročnej účtovnej závierky, spracovanie finančných výkazov a vypracovanie daňových priznaní.